صفحه اصلی

منو اصلی
ثبت نام اینترنتی خوابگاه خواهران فاطمه الزهرا سلام الله علیها

ثبت نام اینترنتی خوابگاه ه خواهران فاطمه الزهرا

ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشجوئی فاطمه الزهرا سلام الله علیها از 96/6/22 لغایت 96/6/31 می باشد و تمدید نخواهد شد.

عدم ثبت نام اینترنتی به منزله انصراف دانشجو از خوابگاه می باشد و با توجه به کمبود فضای خوابگاهی در اختیار دیگر متقاضیان قرار می گیرد.

به دانشجویانی که در زمان تعیین شده ثبت نام نکنند ، برگ معرفی نامه خوابگاه داده نخواهد شد.

ضمناً فعال سازی کارت تغذیه جهت رزرو غذای دانشجوئی در آغاز ترم با ارائه برگ معرفی نامه خوابگاهی انجام خواهد شد.جهت ثبت نام به پورتال صندوق رفاه مراجعه شود