صفحه اصلی

منو اصلی
معرفی دبیر شورای انضباطی دانشجویان

نام و نام خانوادگی: مهدی عظیمی

سمت:دبیر شورای انظباطی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد الاهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی