صفحه اصلی

منو اصلی
بسیج دانشجویی

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

مصوب 472  جلسه مورخ 1379-10-13  شوراي عالي انقلاب فرهنگي


شماره ابلاغ : 3817/دش
تاریخ ابلاغ : 1379-11-15

شرح:

مقدمه : در اجراي تبصره 4 قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي (مصوب جلسه مورخ 77/09/22 مجلس شوراي اسلامي) و اختيارات تفويضي مقام معظم رهبري ( نامه شماره 47355 - 1 / م مورخ 77/12/03)، آيين نامه اجرايي قانون مزبور به شرح ذيل به تصويب رسيد. فصل اول : كليات ماده 1- در اين آيين نامه عناوين زير، جايگزين تعاريف كامل آنها مي‏گردد: 1/1- فرهنگ و تفكر بسيجي: مجموعه رفتار، گفتار، روش و انديشه را شامل مي گردد كه منبعث از مباني انقلاب اسلامي و تعاليم حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است. ايثار ، شهادت، عدالت خواهي، حسن سلوك، عشق به ولايت، حضور در صحنه ها، خيرخواهي، خلوص، تعبد و معنويت از شاخصه هاي اين فرهنگ غني است. 1/2- دانشگاه ، مؤسسه يا مركز آموزش عالي: كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اعم از دولتي يا غيردولتي كه امر آموزش بالاتر از مقطع تحصيلي متوسطه را برعهده دارند. تبصره: هر واحد دانشگاهي وابسته به دانشگاههاي دولتي در ديگر شهرها و نيز هر واحد دانشگاه غيردولتي، يك مركز يا واحد آموزش عالي مستقل محسوب مي شود. 1/3- محدوده دانشگاهها: عبارت است از كليه فضاهاي دانشگاهي؛ شامل فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشكده. تبصره : مراكز پژوهشي محض كه فاقد دانشجو هستند مشمول اين بند نمي شوند. 1/4- جذب : ايجاد شرايط و بستر مناسب براي همياري، مشاركت و عضويت داوطلبانه دانشجويان در بسيج دانشجويي. تبصره : شرايط عضويت شامل عموم دانشجويان شاغل به تحصيل در آن دانشگاه مي باشد كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي اعتقاد دارند. 1/5 - آموزش: برگزاري دوره هاي آموزشي حول محورهاي فرهنگي، علمي و دفاعي. 1/6- سازماندهي: برقراري ارتباط منسجم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين اعضا، متناسب با عرصه هاي مختلف فرهنگي، علمي و دفاعي. ماده 2- اهداف بسيج دانشجويي عبارتند از: 2/1- تحقق فرامين و رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري. 2/2- تقويت روحيه همياري و مسؤوليت پذيري. 2/3- بسط فرهنگ و تفكر بسيجي. 2/4- ايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي گوناگون فرهنگي، علمي و دفاعي. فصل دوم: وظايف ماده 3- بسيح دانشجويي براي نيل به اهداف مذكور از شيوه هاي زير استفاده خواهد كرد: 3/1: جذب ، آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب. 3/2: آشنا ساختن دانشجويان با فرهنگ ايثار و شهادت و معرفي اسوه هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس. 3/3: همكاري در توسعه تحقيقات و پژوهشهاي فرهنگي علمي و دفاعي در راستاي پيشرفت و سازندگي كشور. 3/4: حفظ و ارتقاي روحيه استكبار ستيزي در دانشجويان. 3/5: برگزاري يادواره ها ، همايش ها، جشنواره ها و مسابقات مورد نياز. 3/6: برگزاري دوره ها، اردوها و كلاسهاي فرهنگي، علمي و دفاعي. تبصره: دوره هاي علمي دفاعي در خارج از دانشگاه برگزار مي شود. 3/7: انتشار جزوات و نشريات بسيج دانشجويي مطابق ضوابط مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي و دستورالعمل هاي ذيربط. 3/8: همكاري با مسؤولان دانشگاه و تشكلهاي دانشگاهي طبق ضوابط و دستورالعمل هاي نيروي مقاومت بسيج. فصل سوم: اجرا ماده 4- بسيج دانشجويي نيروي مقاومت موظف است با همكاري و هماهنگي با رؤساي دانشگاهها براي نيل به اهداف ياد شده در قانون و اين آيين نامه نسبت به ايجاد و توسعه بسيج دانشجويي دردانشگاهها اقدام نمايد. ماده 5- دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند علاوه بر حمايت هاي معنوي و قانوني، امكانات مورد نياز بسيج دانشجويي از قبيل مكان و … را در حد مقدورات و متناسب با توان دانشگاهها تأمين نمايند. ماده 6- مسؤول سازمان بسيج دانشجويي با نظرخواهي از دانشجويان بسيجي هر دانشگاه، سه نفر را كتبا به رياست دانشگاه معرفي مي نمايد و با توافق طرفين، يكي از آنها با حكم مسؤول سازمان بسيج دانشجويي به عنوان مسؤول بسيج دانشجويي دانشگاه منصوب مي‏شود. تبصره: نحوه نظرخواهي از اعضاي بسيج دانشجويي مطابق شيوه نامه اي است كه به تصويب نيروي مقاومت بسيج خواهد رسيد. ماده 7- بودجه و امكانات مورد نياز براي فعاليت هاي بسيج دانشجويي از محل اعتباراتي كه مي بايست در بودجه سالانه وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش بيني شود تأمين خواهد شد. ماده 8- وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي براي تقويت بنيه علمي و حمايت از فعاليت هسته هاي علمي دانشجويان بسيجي از محل اعبتارات پژوهشي در حد توان حمايت لازم را به عمل خواهند آورد. ماده 9- بسيج دانشجويي، فعاليت هاي فرهنگي و علمي خود را با رياست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردي كه فعاليت هاي بسيج دانشجويي با حمايت مالي دانشگاه انجام مي پذيرد اخذ مجوز از شوراي فرهنگي دانشگاه ضروري است. ماده 10- بسيج دانشجويي ضمن پرهيز از ورود به جناح بندي هاي حزبي و سياسي، با حفظ شأن و منزلت بسيج درخصوص راهپيمايي و تجمعات دانشجويي از هيات نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت. آيين نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره، در جلسات 468، 470، 471 و 472 مورخ 79/07/05، 79/08/17، 79/09/15 و 79/10/13 به تصويب شورايعالي انقلاب فرهنگي رسيد.