صفحه اصلی

منو اصلی
شرح وظایف

 

اهم وظایف اداره نقلیه :

1- جابجایی و حمل و نقل دانشجویان از خوابگاه ها و دانشکده ها

2- اختصاص وسیله نقلیه جهت برگزاری اردوهای دانشجویی ، المپیادهای ورزشی ومناسبت ها

3-عقد قرارداد با سازمان اتوبوسرانی جهت ایاب و ذهاب دانشجویان  

4-تدوین برنامه و ساعات سرویس  ایاب و ذهاب دانشجویان