صفحه اصلی

منو اصلی
خوابگاه برادران پزشکی اندیشه

 

خوابگاه دانشجویان برادر رشته پزشکی واقع در میدان گلها مجتمع دانشگاهی اندیشه قرار گرفته است