صفحه اصلی

منو اصلی
شرح وظایف

معرفى

دیدگاه نوینى كه امروزه بر فرآیند خدمات مشاوره‌ى حاكم است دیدگاه سلامت نگر است و نه بیمارنگر.‌ مركز مشاوره و راهنمایى دانشجویان با این دیدگاه فعالیتهاى متنوعى را جهت پیشگیرى از بروز آسیب‌هاى روان‌شناختى و یارى دانشجویان عزیز در حل مسائل و مشكلات گوناگون‌، ‌تصمیم‌گیرى‌هاى مناسب و داشتن زندگى آرام و سازنده و سازگار شدن با تغییر شرایط زندگى ناشى از تغییر محل، دورى از خانواده، حجم گسترده مطالب درسى و... انجام مى‌دهد.دراین مركز مشاورین با پاى‌بندى به اصل رازدارى به مراجعین كمك مى كنند تا خود بتوانند به بهترین راه حل دست یابند.

در مركز مشاوره دانشجویى روانشناسان بالینى ، متخصصین اعصاب و روان ، مشاورین، مددكاران اجتماعى و كارشناس آموزشى آماده دیدار و یارى شما در جهت حل مشكلات و ایجاد زمینه‌هاى مناسب براى رشد فردى و اجتماعى مى باشند.

 

مركز مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه های زیر فعالیت می كند:

  • . ارائه مشاوره در زمینه مسائل و مشكلات روانشناختی ، رفتاری ، آموزشی و...
  • . مشاوره ازدواج و حل مشكلات خانوادگی
  • . برگزاری كارگاه‌ها و كلاس‌ها‌‌ی آموزشی مختلف در زمینه شیوه های مطالعه و یادگیری ، غلبه بر مشكلات تمركز ، آموزش مهارت‌های اجتماعی و ...
  • . رسیدگی به مشكلات اقتصادی و رفاهی دانشجویان و تلاش در جهت ایجاد تسهیلات برای آن‌ها
  • . برگزاری سخنرانی توسط اساتید مجرب دانشگاه به منظور افزایش آگاهی دانشجویان از اصول حفظ بهداشت روانی و شیوه های مقابله با دشوار‌‌ی‌ها كه گاه با آن روبرو می‌شوند
  • . تهیه، تكثیر و توزیع جزوات آموزشی در موضوعات مختلف روانشناسی
  • . .. امانت دادن كتاب و فیلم در زمینه‌های متفاوت روانشناسی
  • . اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه مسائل دانشجو و دانشگاه
  • . ارائه خدمات مشاوره‌ای در محیط‌های دانشجویی(خوابگاه‌ها و دانشكده‌ها)
  • . ارائه مشاوره مكاتب‌ای (ارسال بروشور‌های آموزشی پیام دوستی برای خانواده دانشجویانی كه در روز ثبت نام نسبت به ارسال بروشورهای آموزشی مركز برای خانواده هایشان نظر مثبت داده‌اند و پاسخ به نامه‌هایی كه متقابلا از سوی دانشجویان عزیز و یا خانواده‌های گرامی آن‌ها دریافت می‌شود.)