صفحه اصلی

منو اصلی
آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان

 

توّجه : کلیه تسهیلات ارائه شده براساس مقررات و آئین نامه های صندوق رفاه دانشجویان بوده و در قبال ارائه اصل تعهد محضری دانشجویان به همراه کپی حکم کارگزینی ضامن کارمند یا کپی پروانه کسب ضامن دارای شغل آزاد می باشد.

وام تحصیلی و مسکن:


ثبت نام از کلیه دانشجویان روزانه متقاضی و افتتاح شماره حساب مربوطه جهت واریز وام براساس اطلاعیه های صادره از این اداره

1- پرداخت وام تحصیلی و مسکن منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی می باشد.
2- میزان وام تحصیلی به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهیانه 380000ریال و متأهل ماهیانه 560000ریال که بصورت ترمی پرداخت می گردد. میزان حق اولاد ماهیانه به ازای هر فرد 90000ریال (حداکثر تا سه فرزند)
3- میزان وام مسکن به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهیانه 250000ریال و متأهل 500000ریال
4-به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کنندگات کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر وام تحصیلی و مسکن تعلق نمی گیرد.
5-میزان وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده می باشد.(وام تحصیلی و مسکن شامل دانشجویان شبانه نمیشود)

تذکر: پرداخت وامهای مذکور بصورت ترمی محاسبه می گردد که نیمسال اول 5/4 و نیمسال دوم 5/5 ماه می باشد.

وام ضروری :

1- وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که در نتیجه رویدادهابامشکل مالی روبرو می شوند،پس از یکسال از شروع تحصیل و رعایت فاصله 12 ماه یک نوبت در طول تحصل به شرح زیر پرداخت می گردد.
- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته مبلغ: 1.500.000 ریال
- کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته مبلغ :3.000.000 ریال
- دکتری عمومی مبلغ 6.000.000 ریال

- دکترای ph.d و تخصص (دستیاران) مبلغ 6.000.000 ریال

2- پرداخت دو برابر مبلغ پایه وام(1.500.000 ریال) به متقاضیان نهایی حج عمره ، زیارت عتبات، رتبه های اول تا سوم مسابقات قرآنی، ورزشی ، علوم پایه و کارورزی و.... صرفاً یکبار بلامانع است.وام ازدواج :

با توجه به مصوبه هیجدهمین جلسه هیئت امناء صندوق رفاه دانشجویان از فروردین 88 وام ازدواج از فعالیتهای صندوق رفاه حذف گردیده،از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) در اولویت می باشد.


ودیعه مسکن :
توزیع فرمهای مربوطه و بررسی اجاره نامه معتبر و دریافت سفته طبق مبلغ وام و تکمیل فرم اجاره نامه.

1- ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیید ارائه نمایند؛ در طول هر مقطع تحصیلی فقط برای یکبار پرداخت می گردد.
- مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی 12500000ریال
- مقاطع تکمیلی(کارشناسی ارشد
دستیاران تخصصی) 30000000ریال
2- وام ودیعه فقط به یکی از زوجین دانشجو پرداخت می گردد آنهم در دوره روزانه
دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند، می بایست در صورت اتمام اجاره و یا پایان تحصیل مبلغ ودیعه دریافتی را عیناً (به صورت یکجا) به شماره حساب 40073523 نزد بانک تجارت به نام صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی واریز نمایند.

وام بیمه :
ثبت نام متقاضیان و تحویل فرم تکمیلی بیمه و نهایتاً صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی.

1- به کلیه دانشجویان دوره روزانه واجد شرایط دریافت وام های تحصیلی و مسکن با رعایت ضوابط وام بیمه پرداخت می گردد.
2- دانشجویان شبانه در صورتی که 50% سهم دانشگاه را شخصاًً پرداخت کنند، می توانند از وام بیمه استفاده نمایند.
3- دانشجویان متأهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل (همسر و فرزندان، حداکثر 3 فرزند) استفاده نمایند.
4- مبلغ سرانه بیمه دانشجویان در سال جاری به ازای ماهانه هر نفر 112800ریال می باشد که 50% از آن توسط دولت «دانشگاه» و 50% توسط دانشجو که در صورت تمایل به عنوان وام بیمه توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد.وام شهریه شبانه:
ثبت نام از متقاضیان دوره شبانه و تحویل فرم مربوطه و نهایتاً واریز وام به حساب آموزش شبانه.

1- دانشجویان شبانه متقاضی وام مذکور ضمن ارائه تعهد محضری مربوطه و تکمیل فرم وام می توانند شهریه هر ترم را بصورت وام درخواست نمایند.
2- مبلغ وام شهریه برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 2500000 ریال و کارشناسی پیوسته 7000000 ریال می باشد که جمعاً در طول دوره تحصیلی 10000000 ریال برای مقطع کاردانی و همچنین 56000000 ریال برای کارشناسی پیوسته می باشد.
3- وام شهریه فقط به حساب آموزش شبانه دانشگاه واریز می گردد.
4- نحوه بازپرداخت وام شهریه بصورت اقساط و شش ماه بعد از فراغت از تحصیل می باشد که کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 36 قسط و کارشناسی پیوسته حداکثر 60 قسط خواهد بود و کارمزد مورد مطالبه نیز بصورت یکجا و یا قسطی اخذ خواهد شد.

 • تذکر : (به دانشجویانی که فاقد سند تعهد محضری باشند، هیچ گونه وامی پرداخت نمی شود.)
 • فرم تعهد محضری مربوطه را به همراه ضامن معتبر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانده و به این اداره ارائه نمایید.

وام اعتباری خرید کالا :

جهت تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی در طول تحصیل به دانشجویان مقطع دستیاریوph.d 4.000.000 ریال و سایر مقاطع 1.000.000 ریال وام خرید کالا پرداخت می گردد البته به صورت اعتبار خرید از فروشگاه تجارت الکتونیک صندوق رفاه دانشجویان به آدرس :www.eshop.srd.ir

دفعات استفاده از وام خرید کالا در طول تحصیل:

مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته وناپیوسته ؛کارشناسی ارشدناپیوسته ؛تخصصیو ph.d

1بار

مقطع دکترای

2بار

اجاره بهای خوابگاهها :

1- میزان اجاره بهای خوابگاههای دانشجویان مجرد بر مبنای میزان وام مسکن مجردی به شرح ذیل می باشد:

 • اتاق 1 و 2 نفره ماهیانه 100% مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ 275000 ریال
 • اتاق 3 و 4 نفره ماهیانه 70% مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ 220000 ریال
 • اتاق 5 و 6 نفره ماهیانه 60% مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ 192500 ریال
 • اتاق 7 و 8 نفره ماهیانه 50% مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ 165000 ریال
 • اتاق 9 نفره ماهیانه 40% مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ 137500 ریال
 • اتاق ببیشتر از 9 نفر ماهیانه 20% مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ 68750 ریال

2- دانشجویان ساکن خوابگاه می توانند در صورت پرداخت نقدی خوابگاه در طول هر ترم و حداکثر تا 15 روز بعد از شروع هر ترم از تخفیف 15 درصدی بهره مند گردند.

بیمه حوادث دانشجویی :

تحت پوشش قراردادن کلیه دانشجویان در حال تحصیل روزانه و شبانه از زمان شروع تا پایان تحصیل و انعقاد قرارداد با بیمه سینا.صدور فرمهای تسویه حساب و فیش های بازپرداخت : کلیه دانشجویان در زمان فراغت از تحصیل موظف به مراجعه به این واحد بوده تا وضعیت بدهی آنها مشخص گردد.

همچنین طبق اعلام قبلی با صدور اعلامیه در بردهای مختلف مواردی چون بن ارزاق دانشجویی، و وسایل آموزشی و غیرآموزشی و... نیز توسط این اداره توزیع میگردد.

 • با عنایت به اینکه ادارات رفاه دانشجویی علوم پزشکی سراسر کشور تحت نظارت صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی می باشند؛ لذا کلیه دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت بدهی خود در هر مقطع و همچنین آگاهی از کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های رفاهی می توانند با آدرس و ایمیل زیر مکاتبه و یا از سایت مربوطه بهره مند گردند.

 

 • آدرس پست الکترونیکی صندوق رفاه دانشجویان Sanduq@yahoo.com
 • آدرس وب سایت جهانی صندوق رفاه دانشجویان WWW.srd.ir
 • شماره تلفن : 88946245 - 021
 • شماره دورنگار : 88946253 - 021
 • آدرس : تهران خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع طالقانی نبش کوچه گیلان پلاک 579- کد پستی 1593633543 صندوق پستی 1313/15815 (جهت ارسال پیشنهادها)