صفحه اصلی

منو اصلی
شرح وظایف

اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، زیر مجموعه های مدیریت دانشجویی  می باشد که هدف آن تامین غذای دانشجویی با کیفیت وکمیت مناسب است . این اداره عهده دار مسئولیت تهیه  وتنظیم برنامه غذایی،نظارت بر تهیه ،طبخ ،توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی صبحانه ،ناهار وشام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت وبهداشتی ونیز رزرو وتوزیع غذا در سلف سرویس و خوابگاه ها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد.

چگونگی تهیه وتنظیم برنامه غذایی :

یکی از مسائل مهمی که تمام جنبه های روحی وجسمی دانشجویان رادر طول تحت تاثیر قرار می دهد وضعیت تغذیه است .قسمت عمده ی غذای مصرفی دانشجویان  را غذای ارائه شده در سلف سرویس وخوابگاه ها تشکیل می دهد. در این راستا برنامه غذایی (صبحانه ناهار وشام )با توجه به فصول سال به صورت هفتگی توسط کمیته تغذیه به نمایندگی از دانشجویان با توجه به نیازهای تغذیه ای روزانه دانشجویان بر اساس استانداردهای موجود واعتباراتتخصیصی تهیه وتنظیم شده وبه دانشجویان ارائه میگردد . در تدوین برنامه غذایی از غذاهای متنوع به همراه پیش غذاها ودسر های گوناگون استفاده می گردد.