صفحه اصلی

منو اصلی
وام ضروری

وام ضروری :

1- وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که در نتیجه رویدادهابامشکل مالی روبرو می شوند،پس از یکسال از شروع تحصیل و رعایت فاصله 12 ماه یک نوبت در طول تحصل به شرح زیر پرداخت می گردد.
- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته مبلغ: 1.500.000 ریال
- کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته مبلغ :3.000.000 ریال
- دکتری عمومی مبلغ 6.000.000 ریال

- دکترای ph.d و تخصص (دستیاران) مبلغ 6.000.000 ریال

2- پرداخت دو برابر مبلغ پایه وام(1.500.000 ریال) به متقاضیان نهایی حج عمره ، زیارت عتبات، رتبه های اول تا سوم مسابقات قرآنی، ورزشی ، علوم پایه و کارورزی و.... صرفاً یکبار بلامانع است.