صفحه اصلی

منو اصلی
معرفی مدیر امور فرهنگی

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی امین زاده

سمت:مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سوابق شغلی: مدرس دانشگاه