صفحه اصلی

منو اصلی
شرح وظایف

 

مدیریت امور دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دزفول :

   مدیریت امور دانشجویی به لحاظ ایفای نقش فعال در فراهم آوردن شرایط بهینه زندگی و تأمین رفاه و آسایش دانشجویان به طور غیرمستقیم در ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجویان نقش عمده و به سزایی دارد.

تأمین اسکان دانشجویان، شرایط مناسب زندگی در خوابگاههای دانشجویی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، پرداخت وام مسکن، ودیعه مسکن، وام ازدواج و...) اعطای کار دانشجویی، توزیع جیره خشک مواد غذایی بین دانشجویان و نیز تأمین غذای دانشجویی در سه نوبت چه به صورت متمرکز در سلف سرویس دانشکده و چه در خوابگاههای متعدد و پراکنده دانشجویی و تأمین سرویس‌های نقل و انتقال دانشجویان اهم فعالیتهای مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را تشکیل می‌دهد. واضح است ارتقاء سطح علمی دانشجویان و بهره‌مندی آنان از برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و... در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط مناسب زیستی و رفاهی دانشجویان فراهم آید.

 مدیریت امور دانشجویی دانشکده با نظارت و پیگیری مستمر خود تلاش می‌نماید خدمات فوق‌الذکر به دانشجویان را به نحو مطلوب مدیریت نموده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار دهد که این خدمات از طریق اداره امور خوابگاهها، اداره تغذیه و اداره رفاه انجام می‌پذیرد.

وظایف :
 

 

 
 

1. برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.

2. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.

3. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.

4. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.

5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.

6. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.

7. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.

8. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

9. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.

10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.

11. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.

12. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.

13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.

14. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.

15. بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.

16. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .

17. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.

18. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.

  زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی ***

اداره رفاه

اداره تغذیه

اداره امورخوابگاهها

.اداره تربیت بدنی

.اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان