صفحه اصلی

منو اصلی
اداره امور رفاهی دانشجویان

اداره رفاه در راستای اهداف معاونت دانشجویی و فرهنگی مبادرت به فراهم آوردن و ارتقاء امکاناتی جهت بهینه سازی فضای زندگی و تأمین حداقل نیازهای اولیه برای تمامی دانشجویان نموده است. تدارک و ارتقاء محیطی سالم جهت افزایش و بهبود فعالیت­های فرهنگی دانشجویان از مأموریت­های اساسی این اداره می­باشد.