معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی دزفول

خلاصه آئین‌نامه مقررات عمومی‌ـ انضباطی

خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
ماده 13ـ اتاق و اثاثیه در بدو ورود به خوابگاه طبق صورتجلسه به دانشجویان تحویل داده می‌شود و در پایان هر نیمسال تحصیلی مطابق صورتجلسه تحویل گرفته می‌شود. مسئولیت خسارات وارده بر اتاق یا کسر اموال تحویلی به عهده شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.
ماده 20ـ خوابگاه دانشجویی به دانشجویان غیربومی دوره روزانه در حد امکان و مقدورات تعلق می‌گیرد.
23ـ1: دانشجویان میهمان، جابجایی، انتقالی بورسیه سازمان‌های نظامی اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و سایر سازمان‌ها از اولویت استفاده از خوابگاه برخوردار نمی‌باشند. در صورت وجود ظرفیت تقاضای آن‌ها در کمیته اسکان طرح و بررسی خواهد شد.
23ـ2: به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، انصراف و اخراج از دانشگاه/ دانشکده همچنین دانشجویانی که به هر دلیل قطع ارتباط آموزشی دارند (مرخصی تحصیلی، تعلیق انضباطی) مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولی در شرایط خاص تقاضای دانشجو در کمیته اسکان بررسی خواهد شد.
ماده 24ـ تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در موارد ضروری با أخذ مجوز کتبی از اداره امور خوابگاه‌ها میسر خواهد بود.
ماده 25ـ اتاق یا خوابگاه دانشجو در طول مدت تحصیل، بنا به ضرورت و مصلحت ممکن است تغییر یابد، دانشجو موظف است در مکان‌هایی که به وی تعیین می‌گردد اقامت نماید.
25- 1: تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه‌ها می‌باشد و دانشجویان ساکن در اتاق حق مخالفت با افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده‌اند ندارند.
ماده 26ـ دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت می‌نمایند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره‌مندی از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه برای آن‌ها محاسبه خواهد شد.
ماده 27ـ سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیلات تابستان، بین دو نیمسال و ایام نوروز به استثناء کارورزان و دستیاران ممنوع می‌باشد.
ماده 28ـ در صورت وجود امکانات دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب: کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال، کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی 8 نیم‌سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 5 نیمسال، دکترای حرفه‌ای 14 نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند.
28- 1: کمیته اسکان می‌تواند در صورت کمبود ظرفیت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد.
ماده 29ـ چنانچه دانشجوی معرفی شده به خوابگاه در موعد مقرر بدون هیچ گونه عذر موجه خوابگاه را تخلیه ننماید اتاق وی با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه/ دانشکده رئیس یا سرپرست اداره خوابگاه‌ها و مسئول شیفت خوابگاه طی صورتجلسه‌ای تخلیه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری‌های بعدی گزارش می‌شود.
ماده 31ـ زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه‌ها و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذیل می‌باشد البته بر حسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه‌ها، کمیته اسکان می‌تواند زمان تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد.
دختران
پسران
6 ماهه اول
6 ماهه دوم
6 ماهه اول
6 ماهه دوم
ورود
خروج
ورود
خروج
ورود
خروج
ورود
خروج
1 ساعت بعد از اذان مغرب
2 ساعت بعد از اذان صبح
2 ساعت بعد از اذان مغرب
1 ساعت بعد از اذان صبح
2 ساعت بعد از اذان مغرب
2 ساعت بعد از اذان صبح
3 ساعت بعد از اذان مغرب
1 ساعت بعد از اذان صبح
31ـ2: لازم است ساعات غیرمجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن، با ذکر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شیفت موظف است در پایان هر نوبت‌کاری کلیه موارد را به اطلاع رئیس (مسئول ) اداره خوابگاه‌ها برساند.
31ـ3: سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاه‌ها، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت از خوابگاه موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و کمیته اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو با هماهنگی مرکز مشاوره نسبت به ادامه سکونت وی در خوابگاه تصمیم‌گیری خواهد نمود.
31ـ4: سرپرست شیفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ امنیت، در پایان زمان تعیین شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاق‌ها مراجعه نموده و رعایت احترام ضمن رؤیت دانشجویان حضور و غیاب آن‌ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را بررسی، پیگیری و گزارش نماید.
ماده 32ـ دانشجویان ساکن در خوابگاه می‌توانند بعضی شبها فقط در منازل خویشاوندان ساکن در شهر محل تحصیل و در شهرهای مجاور به طور موقت اقامت نمایند. لازم به است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن‌ها با دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تأیید اولیای قانونی دانشجو رسیده باشد.
32ـ2: مدت مسافرت باید قبلاً تعیین شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضای مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شیفت خوابگاه اعلام نماید و برگه مرخصی را که به تأیید ولی (مراجعه به منزل پدری) یا خویشاوندان (مراجعه به منزل خویشاوندان) رسیده به سرپرست شیفت خوابگاه تحویل نماید. در غیر این صورت لازم است سرپرست شیفت مراتب را کتباً به اطلاع رئیس (مسئول) اداره امور خوابگاه‌ها برساند.
32ـ3: رئیس اداره خوابگاه‌ها می‌تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط با مراجعه به محل حضور دانشجو را بررسی نماید.
ماده 33ـ با توجه به شأن دانشجو رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسلامی، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می‌نماید باید در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
تبصره: ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف (تنگ، کوتاه، بدن‌نما، زیرپیراهن و ...) که مغایر با آداب اسلامی، شئونات دانشجویی و عرف جامعه می‌باشد به طور کلی در فضاهای عمومی خوابگاه‌ها ممنوع بوده و در خوابگاه‌های خواهران از ورود افراد بدحجاب و بدون خوابگاه‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده 34ـ هرگونه جابجایی با انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.
ماده 35ـ استفاده از وسایلی نظیر VCD، ویدئو، تلویزیون، رادیوضبط و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با رعایت شرایط تعیین شده از طرف اداره امور خوابگاه‌ها امکان‌پذیر است.
ماده 36ـ ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود (از قبیل ایجاد سر و صدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون و ...) ممنوع می‌باشد. همچنین برگزاری مراسم و جشن‌های مختلف خارج از برنامه امور فرهنگی دانشگاه/ دانشکده توسط دانشجویان، فقط با کسب مجوز اداره امور خوابگاه‌ها و أخذ تعهد مبنی بر رعایت شئونات اجتماعی و اسلامی میسر است.
ماده 37ـ رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه‌هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور می‌باشند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان نشود.
ماده 38ـ به منظور حفظ امنیت شئونات دانشجوئی، در محیط خوابگاه تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان و استفاده از دوربین عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدون أخذ مجوز از اداره امور خوابگاه‌ها ممنوع است.
ماده 39ـ اسراف و زیاده‌روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیترة اضافه کردن لامپ‌های گازی و یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می‌اندازند، طبخ یا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوری لوازم مربوطه، هزینه مصرفی اضافی و کلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچون: آتش‌سوزی، تخریب موکت و ... به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.
تبصره: دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اتاق خود را خاموش نمایند.
ماده 40ـ هرگونه تغییر و یا تعویض قفل، تغییر و جابجائی اموال بدون أخذ مجوز از اداره خوابگاه‌ها ممنوع است.
ماده 41ـ دانشجو به هیچ‌وجه اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارد و در صورت بروز مشکل به منظور پیگیری از خسارت احتمالی لازم است مراتب را به صورت کتبی و شفاهی به مسئول خوابگاه اعلام نماید. مسولیت عدم اعلام نیازمندی‌ها یا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ساکنین اتاق می‌باشد.
ماده 42ـ همراه داشتن کارت عکس‌دار سکونت در خوابگاه و ارائه آن در مواقع لزوم ضروری است.
ماده 43ـ سرپرستی خوابگاه هیچ‌گونه مسئویتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود می‌باشد.
تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست شیفت خوابگاه گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.
ماده 44ـ استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است.
ماده 45ـ نگهداری و استفاده از ابزار آلات غیرقانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و CDهای غیرمجاز، کلیه ابزار موسیقی، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و روان‌گردان، به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آئین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.
تبصره: دانشجویان می‌بایست ابزار آلات موسیقی خود را هنگام ورود تحویل دفتر خوابگاه‌ و هنگام خروج از خوابگاه دریافت نمایند.
ماده 46ـ در صورت لزوم و مشاهده موارد مشکوک رئیس اداره خوابگاه‌ها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف حراست دانشگاه/ دانشکده، مجازند نسبت به بازدید اتاق و بازرسی کمد، ساک، کیف، چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجو اقدام نمایند.
ماده 47ـ چنانچه دانشجویی بر خلاف آئین‌نامه و مقررات رفتار نماید، هیچ یک دانشجویان حق برخورد لفظی یا فیزیکی با وی را نداشته و صرفاً موظف هستند به مسئولین مربوطه گزارش نمایند.
تبصره: هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت مقصر یا مقصرین دانشجو از خوابگاه خواهد شد.
ماده 48ـ مجوز اقامت در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی می‌تواند لغو گردد، تشخیص عدم صلاحیت بر عهده شورای انضباطی یا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه/ دانشکده است.
ماده 49ـ شورای صنفی خوابگاه‌ها بر اساس آئین‌نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت‌رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه‌ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت می‌نماید.
ماده 51ـ شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه:
51ـ1: ساعات ملاقات حداکثر تا پایان زمان تعیین‌شده تردد در خوابگاه می‌باشد.
51ـ2: در خوابگاه دختران ملاقات‌کننده مرد باید از محارم باشد و کارت شناسایی عکس‌دار معتبر و یا شناسنامه خود را به سرپرست شیفت ارائه نماید و فرم مخصوص ملاقات و یا دفتر مربوطه را تکمیل و امضاء نماید، (فرم مربوط به ملاقات‌کنندگان در ابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیای دانشجو برسد و در دفتر خوابگاه نگهداری شود).
51ـ3: در خوابگاه دختران، همسر دانشجوی متأهل هنگام ملاقات لازم است شناسنامه خود را سرپرست شیفت خوابگاه ارائه نماید ـ کارت شناسایی کافی نیست ـ و سرپرست شیفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات‌کننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو (که قبلاً در فرم مخصوص قید شده است) تطبیق و در صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری و مراتب را به رئیس اداره امور خوابگاه‌ها گزارش نماید.
51ـ4: ملاقات در اتاق عمومی و یا محلی که به همین منظور تعیین شده انجام خواهد شد.
ماده 52ـ ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب فصول و شرایط، توسط اداره خوابگاه‌ها تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده 53ـ کلیه ساکنین خوابگاه‌ها اعم از کارکنان، مسئولین خوابگاه‌ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجات این آئین‌نامه می‌باشند و چنانچه فرد یا افرادی خلاف آن اقدامی نمایند موارد خلاف در مراجع ذیصلاح قانونی دانشگاه/ دانشکده قابل پیگرد خواهد بود.

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب