شرح وظایف اداره تربیت بدنی

1-تهیه امکانات و اماکن ورزشی جهت تمرینات ورزشی دانشجویان و کارکنان در رشته های مختلف
2 - عقد
قرار داد با افراد و ادارت و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی .
3-
برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کارکنان ، داانشجویان و فرزندان کارکنان .
4-
برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان و کارکنان
5- برگزاری اردوهای ورزشی داخل استان و خارج استان .

6-
برقراری ارتباط فرهنگی ورزشی و علمی با دیگر موسسات خصوصاً سازمان تربیت بدنی و وزارتخانه
7- اجراء برنامه های متنوع ورزشی
8-
شرکت تیمهای ورزشی دانشگاه در مسابقات المپیاد دانشجویی سراسر کشور .
9-
برگزاری برنامه های فوق برنامه ورزشی ازجمله آمادگی جسمانی وایروبیک_فوتبال_فوتسال_والیبالبسکتبال_تنیس روي میز_بدمینتون_هندبال ودومیدانی

10- برگزاری مسابقات منطقه ای کشور

11-پیگیری بودجه و اعتبار تربیت بدنی

12-شرکت در جلسات و همایشهای مدیران تربیت بدنی استانی و کشوری

13-شرکت در کارگاه آموزشی وورزشی

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب