آدرس : دزفول خیابان ابوذر نبش بلال حبشی بیمارستان یازهرا سابق خوابگاه غدیر :

تلفن :                                                     42298253-061

 

آدرس : دزفول خیابان ابوذر نبش بلال حبشی بیمارستان یازهرا سابق خوابگاه غدیر :

تلفن :                                                     42298253-061

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب