خوابگاه خواهران حضرت فاطمه الزهرا :

آدرس :دزفول خیابان 45 متری میدان بیمارستان افشار ،بیمارستان افشارسابق خوابگاه حضرت فاطمه الزهرا

تلفن :                                                 42530715 -061

 

خوابگاه خواهران حضرت فاطمه الزهرا :

آدرس :دزفول خیابان 45 متری میدان بیمارستان افشار ،بیمارستان افشارسابق خوابگاه حضرت فاطمه الزهرا

تلفن :                                                 42530715 -061

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب