تسویه حساب

1ـ دانشجویان می­باید هرگونه تغییر در وضعیت را اعم از اخراجی، ترک تحصیل، انصرافی، جابه­جایی انتقالی، میهمان و فراغت از تحصیلی را به امور دانشجویی دانشکده مربوطه اعلام نمایند.

2ـ بازپرداخت کلیه وامها 6 ماه بعد از فارغ­التحصیل می­باشد.

3ـ بازپرداخت ودیعه مسکن بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل می­باشد و بعد از ارائه فیش بازپرداخت ودیعه مسکن فرم تسویه حساب ارائه می­گردد.

4ـ دانشجویان انصرافی و انتقالی و جابه­جایی به وزارت علوم باید بدهی را یکجا پرداخت نمایند.

تسویه حساب

1ـ دانشجویان می­باید هرگونه تغییر در وضعیت را اعم از اخراجی، ترک تحصیل، انصرافی، جابه­جایی انتقالی، میهمان و فراغت از تحصیلی را به امور دانشجویی دانشکده مربوطه اعلام نمایند.

2ـ بازپرداخت کلیه وامها 6 ماه بعد از فارغ­التحصیل می­باشد.

3ـ بازپرداخت ودیعه مسکن بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل می­باشد و بعد از ارائه فیش بازپرداخت ودیعه مسکن فرم تسویه حساب ارائه می­گردد.

4ـ دانشجویان انصرافی و انتقالی و جابه­جایی به وزارت علوم باید بدهی را یکجا پرداخت نمایند.

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب