گزیده ای از مقررات انضباطی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 

معاونت دانشجویی فرهنگی

  مقدمه :

پاسداری از جایگاه رفیع دانشکاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان ، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که شوراهای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد . در هرحال شورای انضباطی به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی ، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجب تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند ، اجتناب ورزد .

                                                                                             تخلفات  

  الف ) تخلفات عمومی

1-      توهین ، فحاشی یا هتاکی : بکاربردن هر لفظ یا انجام هر عملی که مفهوم توهین ، فحاشی یا هتک داشته باشد

2-     ضرب و جرح : درگیری فیزیکی با افراد ، اعم از دانشگاهی یا غیر دانشگاهی

3-     جعل : انجام هر عملی که در حکم تغییر مدرک باشد خواه در مدارک مکتوب و خواه به صورت رایانه ای

4-     سرقت : تصرف در اموالی که با برنامه ریزی یا بدون آن منجر به ایجاد بلوا ، آشوب و ضربه زدن به نظم عمومی گردد

5-     ارتشاء کلاهبرداری ، اختلاس   ** اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از یا به یکی از شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج یا داخل دانشگاه

6-     نگهداری ، حمل ، خرید و فروش و استفاده از سلاح

7-     قتل  ( عمد غیر عمد )

ب ) تخلفات آموزشی و اداری

1-تقلب در امتحان یا تکلیف مربوط

2 -فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان

3 -ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود

4 -ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

 ج ) تعرضات دینی تخلفات سیاسی و یا امنیتی

1- دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها

2-عضویت در گروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

3-فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی یا غیر قانونی

4-توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران (مانند تظاهر به روزه خواری ، توهین به حجاب ، فحاشی ، شعارنویسی ، پخش اعلامیه و نظایر آن )

5- ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه و خوابگاه

 د) تخلفات اخلاقی

1- استعمال مواد اعتیاد آور ( مخدر ،توهم زا ، روان گردان و .....) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد .

2-استفاده از فراورد ه های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه محصولات .

3-عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش های غیر منطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل .

4- عدم رعایت شئون دانشجویی .

5- داشتن رابطه نامشروع .

6- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع .

*جلسه نامشروع ، عبارت است از گردهم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع اسلام آن را نفی کرده و جایز نمی داند ، نظیر مهمانی های مختلط یا قوادی

7- انجام عمل منافی عفت ( زنا ، لواط و یا مساحقه )  

 

                                                                                                                        تنبیهات

الف ) تنبهاتی که با حکم شورای انضباطی دانشگاه نسبت به دانشجویان میتواند اعمال شود :

1-     احضار و اخطار شفاهی

2-    تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3-    اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4-    تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5-    توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6-    دادن نمره 25/0 در درس یا امتحان مربوط به تخلف

7-    محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها ، از قبیل وام ، خوابگاه و غیره ، از یکماه تا مدت زمان باقیمانده از تحصیل

8-    دریافت خسارت از دانشجو ، در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد

9-     منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال ، بدون احتساب سنوات

10-   منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال ، با احتساب سنوات

11-   منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال ، بدون احتساب سنوات

12-  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال ، با احتساب سنوات

 ب ) تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود :

1-منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال ، بدون احتساب سنوات

2-منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال ، با احتساب سنوات

3-منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال ، بدون احتساب سنوات

4- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال ، با احتساب سنوات

5-تغییر محل تحصیل دانشجو ( همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )

6-تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

7-اخراج دانشجو از دانشگاه ، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

8-اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها ، از یک سال تا پنج سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

 

نحوه رسیدگی و صدور احکام

شوراهای انضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان ، از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند .

ضمنا لازم به تذکر است ارتکاب هر تخلف محکومیتی را در پی خواهد داشت و تکرار آن تخلف ، می تواند موجب محکومیت بالاتری گردد .

تذکر 1) براساس دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزاری اردوهای دانشگاهی ، بصورت مختلط مجاز نمی باشد .

تذکر2) هرگونه تجمع و تحصن و ..... بدون اخذ مجوز از هیات نظارت بر تشکلها دانشگاه تخلف محسوب شده و برابر آیین نامه انضباطی برای متخلفین حکم انضباطی صادر خواهد شد

                                                                           به امید روزی که شاهد هیچ گونه تخلفی در سطح دانشگاه ها نباشیم  

 

 

 

معاونت دانشجویی فرهنگی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب